Sjukförsäkring i Sverige

Sverige är ett land som är känt ute i världen för att vara ett av världens bästa länder att leva i. Det är baserat på många olika aspekter, men en av de viktigaste aspekterna är den tillgång till fri sjukvård som vi har i landet. Som svensk medborgare ska du inte behöva oroa dig för att om du inte har råd att betala din försäkring så har du inte rätt till sjukvård. Det svenska systemet ser inte ut som i USA eller vissa andra länder där du som medborgare tvingas betala enorma belopp varje år för att få hjälp när du är sjuk. Den tryggheten som vi har i Sverige är något som vi tar som en självklarhet här.

Sjukvården är dock inte gratis i Sverige, som man ofta pratar om. Den måste finansieras på något sätt, och i Sverige sker detta via skatter som alla arbetare står för via sina löner. Sverige är ett av de länder i världen som har den högsta beskattningen av inkomst. De flesta inkomsttagare i Sverige betalar cirka 30 procents skatt varje månad på sina inkomster, ibland mer beroende på inkomst. Mycket av dessa pengar går till olika former av socialförsäkringar som ska finansieras. Hela systemet går alltså ut på att alla hjälps åt för att kunna hålla en bra standard och möjlighet till vård för alla när det behövs. Det här systemet går tillbaka ganska långt i den svenska historien.

Sjukförsäkringens historia

Det var under slutet av 1800-talet som det började bildas ett gäng olika sjuk- och begravningskassor inom den stora arbetarrörelsen i Sverige. Därifrån skedde utbetalningar till arbetare som drabbats av sjukdom eller som helt enkelt behövde begravas av sina familjer. Under mitten av 1900-talet var det en stor debatt inom Sveriges Riksdag kring införande av allmän sjukförsäkring för medborgare och i januari år 1955 infördes en allmän sjukförsäkring i landet. De allmänna försäkringskassorna växte fram under 1960-talet, och det är alltså detta som ligger till grund för det system som vi idag har byggt upp kring rätten till sjukvård i Sverige. Du har dessutom rätt att få ersättning från Försäkringskassan om du blir sjuk under en längre tid och förlorar inkomst.

De långa vårdköerna

Det här systemet är dock inte helt felfritt och utan problem. I Sverige finansieras alltså vården genom de skatter som vi betalar. Det betyder att människor behöver betala skatt för att det ska gå runt. De nedskärningar som har pågått sedan 90-talet har lett till enorma vårdköer i Sverige, som också sticker ut på ett internationellt plan. Det som har gjort att vi har behövt skära ner på vården i en så stor utsträckning, är att skatterna har sänkts enormt mycket. Det är inte längre ett välfärdssystem som fungerar på samma sätt som förut. Samtidigt har många privata alternativ börjat dyka upp, som i många fall tar ut stora vinster från välfärdskassan, vilket leder till ytterligare behov av nedskärningar.

Migranters rätt till sjukvård i Sverige

I Sverige har personer som är på flykt och som har fått uppehållstillstånd i landet rätt till samma sjukvård som en svensk medborgare. Men om du där emot är papperslös och asylsökande så har du endast rätt till vård som inte kan vänta, alltså akuta tillstånd eller exempelvis mödravård för kvinnor. Detta är ett ämne som varit mycket debatterat under de senaste åren då antalet migranter har ökat enormt i Europa och världen. Sverige har tagit emot ganska många människor på flykt om man ska jämföra med landets storlek och en del andra länders engagemang. Men till skillnad från många länder så har migranter ändå betydligt större rättigheter i Sverige när det kommer till rätt till sjukvård utan uppehållstillstånd.

Sjukersättning

I Sverige har du även rätt till sjukersättning om det är så att du blir sjuk och inte kan arbeta. Du får dock inte din fulla lön, utan cirka 80 procent av din lön. Du måste dock första avverka en karensdag då du inte får betalt något alls. Efter denna dag är det cirka 80 procent av din dagslön som betalas ut av din arbetsgivare. Men om du skulle vara sjuk längre än två veckor så är det försäkringskassan som ska stå för ersättningen. Du kan maximalt få ersättning från försäkringskassan först under 360 dagar, och då får du 80 procent av din månadslön. Sedan kan du få sjukpenning i maximalt 550 dagar till och då får du max 75 procent av din lön.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *