Om försäkringar

Socialförsäkringen ger alla människor som är folkbokförda i Sverige vissa förmåner. Dessa försäkringar behöver man inte teckna själv. I socialförsäkringarna inkluderas exempelvis föräldrapenning, sjukpenning och allmänpension. De som är anställda samt studenter har oftast en försäkring via arbetsgivaren eller skolan. Men vad gäller om man är utländsk och bor i Sverige? I och med de öppna gränserna inom EU så har medborgare inom unionen rätt att bosätta sig i ett annat EU-land och arbeta där. Men om man inte är folkbokförd och har ett svenskt personnummer så får man inte automatiskt rätt till de försäkringar som gäller. Därför ska vi kort gå igenom vad som kan vara bra att tänka på om man är utländsk men boende i Sverige.

Först lite om vad som gäller för att bo i Sverige med utländskt medborgarskap. Alla som är medborgare i EU kan söka jobb i Sverige och har även rätt att registrera på Arbetsförmedlingen som arbetssökande. Istället för personnummer får den arbetssökande ett samordningsnummer som Arbetsförmedlingen ansöker om hos Skatteverket. Det krävs efter sex månader att en EU-medborgare betalar A-skatt. Om den arbetssökande inte redan har fått ett samordningsnummer så tilldelas ett nu. Men alla socialförsäkringar gäller inte utan en del måste man ansöka om själv och då givetvis betala för dem. En EU-medborgare har även rätt att öppna ett bankkonto, något en bank inte får neka till om inte särskilda skäl finns, eftersom det står angivet i lagen om insättningsgaranti 11§d.

Hemförsäkring

Den kanske viktigaste försäkringen att teckna är en hemförsäkring. Detta för att hemmet är en central plats som kan vara mycket värdefull att försäkra, men även för att den omfattar mer än bara hemmet. Alla sorts försäkringar kan vara olika omfattande, varför det är viktigt att läsa genom försäkringsbolagets dokument innan den tecknas. Beroende på vilka försäkringar som man har med sig från hemlandet kan en del täcka för tillfälligt boende, men hyr man en lägenhet eller ett hus kommer det att krävas att man har en försäkring. Det kan vara en god idé kolla upp med bostadsbolaget om vad som gäller, samt att kolla med det företag man arbetar på om det finns några förmåner vad gäller försäkringar.

Bilförsäkring

Om man äger en bil måste man ha en bilförsäkring och den måste registreras. Har man ett samordningsnummer anger man det hos Transportstyrelsen. Om inte så kan man ansöka om det när man ansöker om ursprungskontroll. I och med ansökan måste det finnas en kopia på ett nationellt ID-kort eller ett giltigt pass bifogat. De ska vara utfärdade av en passmyndighet. I Sverige finns det tre olika typer av försäkringar; trafikförsäkring, halvförsäkring och helförsäkring. Exakt vad som ingår i var och en skiljer sig åt mellan olika bolag. Har man en försäkring från hemlandet måste man kontrollera att den täcker om något händer när man är i ett annat land, och det kan krävas en tilläggsförsäkring.

Sjukvård när man vistas tillfälligt i Sverige

Inom EU har det beslutats om att ett så kallat Europeiskt sjukförsäkringskort ska gälla och då har man rätt till samma sjukvård som i hemlandet. Det är då hemlandet som kommer att betala räkningen för den sjukvård man erhåller. Har man som EU-medborgare inte ett svenskt personnummer har man stöd i 3 c § hälso- och sjukvårdslagen och kan hänvisa till den om något inträffar. Det som fastställs i den är att svenska landstinget ska ge en bra hälsovård samt sjukvård, utifrån de regler som gäller i EU, för medborgare som har rätt till vård i Sverige. Ett intyg om bosättning i Sverige kan man ansöka om hos Försäkringskassa och det ska då visas upp när man söker vård.

Socialförsäkring

Man kan som EU-medborgare ha rätt till att få barnbidrag om man har barn. Men för att eventuellt bli berättigad till det måste man registrera sig hos Försäkringskassan. Har man inga barn och vill ansöka om EU-kort, intyg eller ersättning så ska det göras på de blanketter som finns tillgängliga på forsakringskassan.se. Det finns inget krav på att man måste vara registrerad innan man söker om dessa förmåner. Om man ansöker om en ersättning eller något intyg så kommer man automatiskt att bli registrerad på Försäkringskassan. Om man är från ett annat land utanför EU måste man noga kontrollera vad som gäller eftersom den fria rörligheten inte gäller och då kan det tillkomma andra krav på försäkringar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *