Olika försäkringar i Sverige

En försäkring är ett slags skydd som såväl privatpersoner som företag använder sig av för att få ersättning om någon olycka inträffar och skadar exempelvis hälsa eller egendom. Motprestationen för det här skyddet är att försäkringsbolaget kräver en viss summa från försäkringstagaren exempelvis månatligen eller årligen. Det finns ett flertal olika försäkringar och de skydd som erbjuds i Sverige kan se annorlunda ut jämfört med i andra länder. Därför kommer vi i den här artikeln gå igenom några av de vanligaste svenska försäkringarna, hur prisbilden ser ut, vad de innebär och vem som bör teckna dem. Vi kommer också diskutera vanliga begrepp, såsom exempelvis försäkringspremie och självrisk. Följ med oss och lär dig mer!

De vanligast utnyttjade försäkringarna i Sverige är hem- och villaförsäkring, fordonsförsäkringar (för båt, bil, moped och så vidare), djurförsäkringar, pensionsförsäkring, barnförsäkring och reseförsäkring. Det är självklart möjligt att försäkra i princip vad som helst som du bryr sig om. Du har säkert hört talas om historier om kändisar som försäkrar sina rumpor, händer eller ansikten eftersom de är en mycket stor del av deras inkomst. En sångerska kanske exempelvis vill ha ett ekonomiskt skydd utifall hennes röst blir sämre med åren och har hon då försäkrat den kan hon vara säker på att inte bli utan ersättning om en olycka är framme. En av de försäkringar det kanske talas minst om i Sverige är livförsäkring men vi ska ändå diskutera det lite senare.

De vanligaste försäkringarna

I Sverige har i princip alla människor en hemförsäkring och det är också ofta ett krav från hyresvärdar och bostadsrättsföreningar att du har en sådan. En hemförsäkring ger skydd åt innehavaren och dess familj genom att bidra med ersättning vid till exempel oförutsedda bränder, vattenskador eller inbrott. Ibland kan du behöva komplettera med en så kallad drulleförsäkring, eftersom försäkringsbolaget inte ersätter stulna ägodelar om du till exempel har glömt låsa dörren. En hemförsäkring skyddar dig också till viss del då då är ute på en resa. Alla som har ett fordon är också skyldiga enligt lag att ha en försäkring för detta. Genom vårt skattesystem betalar alla svenskar in till sin pensionsförsäkring då vi arbetar och har en inkomst.

Försäkringspremie och självrisk

Försäkringspremien är den avgift som försäkringstagaren betalar in till försäkringsbolaget för att få nyttja skyddet. Avgiften varierar i omfång och kan betalas in månatligen, årligen eller varje kvartal, beroende på vad ni har kommit överens om. När en försäkringstagare råkar ut för en olycka höjs försäkringspremien. Detta för att bolaget anser att personen utgör en större risk för dem. En hund som exempelvis ofta är sjuk kan ge sin ägare en högre försäkringspremie genom att ofta behöva besöka veterinären. Om du ett flertal gånger krockar med din bil kan premien också höjas. Självrisken är den kostnad som försäkringstagaren själv får betala för skadorna. Om ett veterinärbesök går på 30 000 kronor, kanske självrisken ligger på 5 000. Resten tar försäkringsbolaget hand om.

Livförsäkring

En livförsäkring innebär att du precis som vanligt betalar in en summa till ett försäkringsbolag för att få ekonomisk ersättning om något oväntat inträffar. I det här fallet är det “oväntade” döden. Två personer som lever tillsammans kan då exempelvis teckna varsin livförsäkring och betala in till exempel 200 kronor varje månad. Om den ena partnern dör blir den andra partnern lämnad ensam kvar med bara en inkomst och kanske massor av utgifter för barn och hus etcetera. Då kan den avlidne partners livförsäkring betalas ut som ett skydd till de efterlevande. I Sverige är det fortfarande ganska ovanligt att teckna en livförsäkring men i exempelvis USA används det flitigt och det är vanligt förekommande att mångmiljonbelopp betalas ut till änkor, änkemän och barn.

Sammanfattning

I Sverige har vi alltså ett flertal olika försäkringar och vi har tagit upp de vanligaste i denna artikel. Om du funderar på vilken försäkring du bör teckna är kanske det absolut viktigaste en hemförsäkring. En hemförsäkring skyddar både dig och ditt hem, till exempel vid inbrott eller om du skulle bli strandsatt utomlands och behöver ersättning till ny flygbiljett för att komma hem. Pensionsförsäkringar och fordonsförsäkringar är du skyldig att ha enligt lag. Utöver detta bör du försäkra dina djur och barn. Vi bör också nämna att några av de vanligaste försäkringsbolagen i Sverige är IF, Trygg Hansa, Länsförsäkringar och Folksam. Oavsett vad du bryr dig om och är rädd om ska du se till att försäkra det!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *