De största försäkringsbolagen i Sverige

Försäkringsbranschen i Sverige är en enorm stor del av samhället. Cirka 20 000 personer arbetar inom den här branschen idag och den omfattar cirka 440 olika försäkringsbolag. Många av dessa är väldigt små och lokala och många är interna försäkringsbolag som finns inom en viss koncern. Det är enormt viktigt att det finns möjligheter till försäkring i ett land och att befolkningen på det här sättet kan dela på risker mot en avgift. Ibland är en försäkring en riktig räddare i nöden när något oväntat och kostsamt har dykt upp i livet. Det är en stor trygghet i vardagen att veta om att det finns en möjlighet att klara av vissa svåra ekonomiska situationer när olyckan är framme.

Det finns många olika delar av livet där en försäkring kan komma att behövas. Detta gäller främst inom områden där konsekvenserna kan innebära mycket stora oväntade kostnader. De olika typer av försäkringar som finns idag är främst bilförsäkring, trafikförsäkring, djurförsäkring, reseförsäkring, hemförsäkring, sjukförsäkring, olycksfallsförsäkring, tandvårdsförsäkring och livförsäkring. Vissa av dessa försäkringar är obligatoriska och finansierade via skattemedel. Exempelvis trafikförsäkringen måste du ha för att få köra runt i din bil på vägarna. Sjukförsäkringen ingår i det sociala skyddsnätet i Sverige och är en säkerhet som alla svenska medborgare har om du blir sjuk och inte kan arbeta under en längre period. Då har du möjlighet att få 80 % av din inkomst varje månad.

Länsförsäkringar

Det allra mest populära försäkringsbolaget i Sverige heter Länsförsäkringar. De hade under år 2016 en kundnöjdhet på cirka 77 %, vilket är väldigt högt. Även när det gäller försäkringspremier ligger Länsförsäkringar högst med sina 30 %. Länsförsäkringar AB är en samling av 23 stycken olika försäkringsbolag, bland annat Agria. Alla dessa bolag är juridiskt fristående från varandra. Under år 2016 hade Länsförsäkringar cirka 3,7 miljoner kunder och 6 200 medarbetare. De flesta av dessa arbetar inom Sverige. Detta försäkringsbolag ägs av kunderna och försäkringstagarna och alltså inte av externa aktieägare. Kunderna är de som väljer representanter till styrelsen och fullmäktige. Länsförsäkringar arbetar inte med försäkring av exempelvis djur utan endast med hemförsäkring och bilförsäkring.

If

Det näst mest populära försäkringsbolaget är If med sina 18 % premier under år 2016. If är ett bolag som är verksamt i hela Norden (Sverige, Finland, Norge, Danmark) och även i Baltikum och då i Estland, Lettland och Litauen. If är ett av Nordens största försäkringsbolag och kan erbjuda sakförsäkringar, personförsäkringar och företagsförsäkringar. Bolaget bildades år 1999 och deras huvudsakliga verksamhet finns inom privat, företag och industri. Namnet “If” syftar på det engelska ordet “om” och ska symbolisera “om något händer”. Sedan år 2002 är Torbjörn Magnusson koncernchef i If och sedan år 2013 är han vice ordförande i Insurance Europe. If erbjuder även företagskunder som har internationell verksamhet service via filialkontor och nätverk som finns utomlands.

Folksam

Folksam är ett av Sveriges absolut största försäkringsbolag med över 16 % i premier år 2016. Även Folksam är kundägda och vinsterna går tillbaka till kunderna på olika sätt, via sänkning av premier eller förbättring av service och fler erbjudanden. Inom Folksam delas det aldrig ut bonusar till ledningen utan pengarna går endast tillbaka till kunderna. Folksams försäkringar täcker väldigt många olika områden i livet och dessa är: bilförsäkring, hemförsäkring, barnförsäkring, djurförsäkring, villaförsäkring, fritidshusförsäkring, livförsäkring, företagsförsäkring, båtförsäkring, mopedförsäkring, husvagnsförsäkring, MC-försäkring och många fler. Folksam brukar dessutom ge mycket bra rabatt och fler förmåner om du samlar alla dina försäkringar hos dem. Folksam arbetar även mycket med att ha ett hållbart och klimatsmart förhållningssätt i sin verksamhet.

Sammanfattning

Det finns alltså många bra och pålitliga försäkringsbolag att välja mellan i Sverige. Många av dessa är dessutom kundägda och vinsterna går tillbaka till kunderna på många olika sätt. Det försäkringsbolag som har det allra bredaste utbudet av försäkringar är utan tvekan Folksam. Trots detta har Länsförsäkringar den högsta kundnöjdheten på den svenska marknaden. Innan du väljer försäkring kan du läsa på och studera olika undersökningar som har gjorts, där du kan få en bättre bild av vilket bolag som passar dig och din familj bäst. Just det försäkringsbolag som du vill använda kanske inte täcker det område som du vill försäkra och då måste du välja ett annat. Det är definitivt en nödvändighet att vara försäkrad i dagens samhälle.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *