Bilförsäkringar i Sverige

Äger du en bil är det viktigt att den är försäkrad om det skulle hända en olycka. Enligt trafikskadelagen (1975:1410) ska alla fordon som används ute på vägarna vara trafikförsäkrade. Utöver det kan du teckna andra försäkringar som ger dig ett större skydd. Vad kostar en försäkring, hur vet du vad du behöver och hur hittar du rätt bland alla försäkringsbolag? Det kan verka svårt att orientera sig mellan alla val men ett tips är att du utgår från vad du behöver och inte vad de erbjuder. Börja alltså med att teckna en trafikskadeförsäkring. Den täcker alla personskador både för resenärerna och hos eventuella personer utanför bilen. Försäkringen täcker dock inte en eventuell bärgning av bilen från olycksplatsen.

Äger du en relativt ny bil kan du välja en halvförsäkring istället för trafikförsäkringen. Med en halvförsäkring ingår både bärgning från olycksplatsen samt rättsskydd om det exempelvis skulle uppstå en tvist. Är bilen något äldre men fortfarande har ett högt värde kan det vara klokt med en helförsäkring. I den ingår vagnskadegaranti vilket inte finns med i halvförsäkringen. Nya bilar omfattas nämligen ofta av en sådan garanti. Dessutom är du försäkrad om bilen skadas vid trafikolycka, skadegörelse eller olyckshändelse. I både hel- och halvförsäkringen ingår exempelvis maskinskadeförsäkring som ger dig ersättning om motorn skulle ge upp. Har du en bil som är mellan åtta och tio år är det endast ett fåtal bolag som vill teckna denna försäkring med dig.

Självrisk

Oavsett vilken försäkring du tecknar och vilken slags olycka du råkar ut för finns det alltid en självrisk. Denna del är något som du bör läsa igenom noga när du jämför olika försäkringsbolag eftersom reglerna kring självrisken kan skilja stort. Hos en del bolag betalar du självrisken efter en procentsats och andra företag har en fast summa. Tänk på att en låg premie många gånger gör att självriskens pris ökar, och tvärt om. Det är svårt att sia om vilket alternativ som är bäst. Om ingen olycka sker är det mest ekonomiskt fördelaktigt med en låg premie och högre självrisk men tyvärr vet vi aldrig när olyckan är framme. Överväg noga och tänk på ditt körmönster.

Hur dyr blir försäkringen?

Det är inte bara bilens ålder som påverkar priset utan även din egen ålder. Är du under 25 år behöver du oftast betala mer. Du ses som en mer riskbenägen förare som därmed oftare hamnar i trafikolyckor. Kostnaden på premien avgörs också av din bostadsort. Om du bor i ett lugn område och exempelvis parkerar bilen i ett garage kan premien bli lägre än om du bor i en storstad och parkerar bilen på gatan. När du jämför olika försäkringar är det viktigt att du kontrollerar vad kostnaden blir på din bostadsort eftersom det kan skilja stort mellan olika bolag. Titta alltså inte endast på vad som ingår i de olika försäkringarna utan ta hänsyn till faktorer som ålder och ort.

Giltig i ett år

Normalt varar en bilskadeförsäkring under ett år och du kan betala på olika sätt. Att betala med autogiro kan vara smidigt men det gör också att du tappar kontrollen över vad försäkringen kostar. Ibland smyghöjer nämligen bolagen premien och har du autogiro kan höjningen lätt missas. Om du skulle byta försäkringsbolag blir det också svårare att avsluta eftersom du måste tänka på att dels avsluta premien hos det aktuella bolaget och dessutom avsluta autogirot. Många missar att avsluta autogirot och då kan ditt gamla bolag i vissa fall hävda att eftersom du betalar är försäkringen inte avslutad. Resultatet blir att du är bunden ytterligare ett år. Har du då redan tecknat en ny försäkring hos ett annat bolag blir du dubbelförsäkrad.

Gratismånader

Om du köper en ny bil kan det vara lockande att ta den försäkring som bilhandlaren erbjuder. Då ingår det nämligen ofta gratismånader. Men när dessa är över kan du tvingas betala mer i månadsavgift än vad du hade behövt om du hade valt själv. Eftersom du normalt tecknar försäkring på ett år har du ingen möjlighet att avsluta. Återigen är tipset att tänka på vad du behöver och inte endast se till vad bolagen erbjuder. Vilken huvudförfallodagen är står i avtalet och det är på denna dag du kan byta din försäkring. Om du däremot exempelvis säljer bilen har du rätt att säga upp din försäkring även om den inte har löpt ut.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *