Är en reseförsäkring nödvändigt?

Funderar du på att resa utomlands och tänker att reseförsäkring inte är nödvändigt för dig eller din familj? I vissa fall kan detta stämma, men det beror på vart du ska resa och vad du ska ägna dig åt för aktiviteter på din resa. Om ditt syfte med resan innebär mycket risktagande så är det inte ens säkert att ditt försäkringsbolag kommer att ersätta dig vid skada eller sjukdom, trots full försäkring. Ditt och din familjs liv är dock inget som är värt att riskera bara för att slippa en extra kostnad. För sanningen är den att om du befinner dig utanför Europa och är i behov av akut sjukvård eller hemresa så kan detta bli en dyr historia om du saknar reseförsäkring.

Det finns ganska mycket saker som kan hända på en utlandsresa. Du känner troligen inte till området du ska resa till speciellt väl. Saker kan hända som du helt enkelt inte räknat med. I dessa sammanhang kan det kännas tryggt att veta att du har ett skydd om olyckan skulle vara framme. Det kan vara nog så svårt att bli sjuk eller att ta hand om en sjuk person i utlandet där du inte kan språket eller hur systemet fungerar. Om du är försäkrad så slipper du iallafall att tänka på just den ekonomiska biten, och kan fokusera på att bli frisk och få den vård som du eller någon i din familj behöver.

Sjukvård inom Europa

Om du bestämt dig för att resa inom Europa så finns det ett betydligt större skyddsnät än om du skulle resa utanför EU. En av de stora fördelarna med EU är att om du skulle bli sjuk på din resa så har du rätt till den skattefinansierade sjukvården i det land du befinner dig. Detta gäller dock endast akutvård och mödravård, alltså exempelvis en förlossning eller liknande. Ska du resa till ett EU-land är det alltså inte alltid nödvändigt med en reseförsäkring, även om det kan vara en trygghet att ha ett extra skyddsnät om du behöver uppsöka sjukvård för icke akuta ärenden. Du kanske upplever att ditt tillstånd kräver någon form av sjukvård, även om det inte är akut.

Sjukvård i länder utanför Europa

Det är när du bestämmer sig för att resa till länder utanför EU som du kan få riktigt stora problem om något skulle hända och du är oförsäkrad. Det är dessutom ofta större risk att något allvarligt kan hända i länder utanför EU. Detta beror på att klimatet ser annorlunda ut än det europeiska och att det finns sjukdomar och andra aspekter som gör att det på många sätt är en farligare resa att göra. Om du exempelvis är på resande fot i Thailand och skulle skada dig eller bli sjuk, då kostar det många tusenlappar att få tillgång till sjukvård på ett thailändskt sjukhus. Du befinner dig dessutom väldigt långt hemifrån och den långa resan hem kan vara svår att genomföra om du är sjuk.

Värsta tänkbara scenario

Det är alltid bäst att vara förberedd på det värsta. Gå igenom i ditt huvud vad som skulle kunna tänkas hända. Värsta tänkbara scenario, vad är det för dig och din familj? Är det kanske redan någon som har ett underliggande sjukdomstillstånd så som diabetes eller hjärtproblem? Under de påfrestningar som det ofta innebär att resa så kan mycket hända. Då är det bra att vara förberedd. Det kan förgylla hela resan och ge dig ett inre lugn om du bara vet att det finns hjälp att utnyttja om det behövs. En tryggare resa blir en mycket bättre resa för dig och hela din familj. Då kan man fokusera på det roliga med att resa utomlands.

Planera

Det är viktigt att planera för din resa och i god tid innan avfärd se till att ha tecknat de försäkringar som du behöver. Du ska gå igenom noga vad som täcks och vad som inte täcks av din försäkring. Sedan ska du vara försiktig på din resa, utan att låta din oro ta överhanden för mycket. En försäkring kan verkligen vara ett bra hjälpmedel i många sammanhang utanför EU. Planeringen hjälper dig att känna lugn och slippa oro och stress. Det gör det så mycket lättare att ha roligt på din resa och fokusera på det väsentliga. Det är bra att vara medveten om att olyckan kan vara framme, det kan bespara dig mycket bekymmer.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *